STREGI AB är ett privatägt företag som etablerades på marknaden 1994.

Vi erbjuder kvalificerad hjälp inom alla verksamhetsområden – från företags-
och verksamhetsanalys till resurs- och kompetenstöd.

Vi erbjuder ett heltäckande koncept som innebär att våra kunder, oavsett problem-
område, skall kunna vända sig till oss för att få professionell hjälp att lösa sina
problem eller önskemål med önskade resultateffekter.

Detta realiserar vi med stöd av kompetens- och bransch-orienterade medarbetare och samarbetspartner som har lång erfarenhet av utvecklingsfrågor.

Vi är ett rikstäckande företag, med bas i Nyköping i Södermanland, som erbjuder våra tjänster till kunder lokaliserade över hela Sverige.

MBR Statistik

Här presenteras nyregistreringsstatistik traktorer.

Effektlista totalt traktorer

Mars 2024

Vi har arbetat med Stregi sedan 1995. De har bland annat hjälpt oss med att omstrukturera vår verksamhet, upprättat arbetsbeskrivningar och anställningsavtal, och genomfört IT-projekt. Vi är mycket nöjda. Stregi har varit en stöttepelare för oss.

Per-Åke Larsson, och Lars-Olov Larsson

VD resp. VVD, Bröderna Larssons Bilförsäljning AB, Skara