Att ständigt utvecklas

Hur starkt och välmående ett företag än är måste det ständigt utvecklas för att förbli fortsatt framgångsrikt.
Då behöver ofta företagsledningen kvalificerad hjälp i form av kompetenta specialister som kan analysera svagheterna och ordinera nödvändiga förändringar för att kunna utveckla företaget i rätt riktning. Och hjälpen kommer då oftast utifrån i form av kompetenta specialister.

Specialister som kan analysera och föreslå nödvändiga förändringar. Åtgärder som stärker företaget och som gör det bättre rustat att möta konkurrens och en ny tids krav.

Det är här vi på STREGI Företagsutveckling brukar komma in i bilden… Ibland behöver man hjälp inom ett speciellt område och ibland vill man ta ett helhetsgrepp.

Förändringsprocesser

Det vi kallar för en hälsokontroll är en företags- och verksamhetsanalys.
Här testar vi företagets spänst och kondition genom att analysera dess verksamhetsomfattning och verksamhetsområde.

Analyssvaren hjälper oss att identifiera de eventuella brister och styrkefaktorer som finns.Det är i analysprocessen vi lägger grunden till att utarbeta handlings- och kompetensutvecklingsplaner.

Vår analysprocess infriar EU:s krav för bidrag från de olika strukturfonderna.När vi genomfört vår analys ställer vi en diagnos och ordinerar därefter de nödvändiga åtgärder som företaget är i behov av. Vår ”doktorsväska” innehåller mångårig och bred erfarenhet och kompetens inom de flesta områden.

Det borgar för en hög kvalitet, infriande av tidplaner och inte minst en kort startsträcka – viktiga faktorer för kostnadsbilden.Att vi till hundra procent medverkar i genomförandet av processerna i projektet är också tryggt att känna till.