Våra kunder

Dessa finns inom ett flertal olika verksamhetsområden
som detaljistföretag inom bilbranschen och
dagligvaruhandel, produktionsföretag inom high
– techområdet, tjänsteproducerade företag inom
fastighets- och målerisektorn samt olika organisationer.

Här är några röster från ett antal kunder som vi arbetar med.

Vi har arbetat med Stregi sedan 1995. De har bland annat hjälpt oss med att omstrukturera vår verksamhet, upprättat arbetsbeskrivningar och anställningsavtal, och genomfört IT-projekt. Vi är mycket nöjda. Stregi har varit en stöttepelare för oss.

Per-Åke Larsson, och Lars-Olov Larsson

VD resp. VVD, Bröderna Larssons Bilförsäljning AB, Skara

Stregi har fungerat som konsult i vårt Mål 3-arbete på Hagströms Måleri. Dom har också hjälpt mig och Målaremästarna med att ta fram en verksamhetshandbok. Det känns tryggt att få hjälp av kompetent folk i sådana här frågor. Att de sen också är duktiga på att få saker och ting slutförda, gör inte saken sämre!

Greger Hagström

VD, Hagströms Måleri AB, Järna, och Ordförande i Målaremästarna i Stockholm

De är oerhört bra på att driva på och genomföra olika projekt. Vi har till exempel fått hjälp med en företagsmanual, olika Mål-projekt, kompetens- och organisationsutveckling samt personalutbildning. Ja, Stregi har betytt mycket för Järna Bilcentrum och dess utveckling. Samarbetet fortsätter nu vidare i nya projekt. Jag kan utan tvekan rekommendera deras tjänster till andra kollegor och företag.

Johnny Schmidt

VD, Järna Bilcentrum, Järna

Det är viktigt för småföretag att arbeta med företagskonsulter som har stor integritet – Stregi är ett sådant företag. De är också duktiga på att finna lösningar och att vara pådrivande i projekten. Vårt samarbete startade 1998 och de har sedan dess bland annat hjälpt oss med företagsstrategier, strukturfrågor, organisationsutveckling, framtagning av företagsmanual och befattningsbeskrivningar. Stregi deltar idag kontinuerligt i företagets ledningsarbete.

Carl-Eric Helldin

VD, N Helldin AB, Skara

Stregi har hjälpt oss på MRF:s kansli med utveckling och utbildning. I vår regi har man också rest runt på distrikten och utbildat våra medlemmar i projektet Mål 3, vilket har varit mycket positivt för dem dem i deras utveckling. Stregi är en av oss rekommenderad konsult.

Per Johansson

VD, Motorbranchens Riksförbund (MRF)

Stregi har gjort en genomgripande analys av vårt företag. De kar hjälpt oss med att ta fram strategier, utvecklingsplaner och nya arbetsrutiner. Stregi är kompenta och kunniga med stor bredd och erfarenhet. Vårt samarbete är mycket positivt och jag är väldigt nöjd med deras arbete.

Tomas Tamm

Styrelseordförande, Modins Bil AB, Uppsala